PROJEKTI

Kalēju iela 14

2019.gada 21.augustā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” parakstīts līgums par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalēju ielā 14, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai: ēkai Kalēju ielā 14 k-1 EUR 135 246,25; ēkai Kalēju ielā 14 k-2 EUR 54 854,33; kopā EUR 190 100,58.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu pārbūve, pagraba pārseguma siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos, zibensaizsardzības ierīkošana un lodžiju nožogojumu remonts. Kopējās projekta izmaksas: ēkai Kalēju ielā 14 k-1 EUR 270 492,50; ēkai Kalēju ielā 14 k-2 EUR 117 236,62; kopā EUR 387 729,12 (t.sk. būvdarbi 385 926,73; būvuzraudzība EUR 1 802,39).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

Kalēju ielā 14, korpuss 1 
  • Siltumenerģijas ietaupījumu  77,24 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu  38,69 CO2 ekv.T./gadā

Kalēju ielā 14, korpuss 2 

  • Siltumenerģijas ietaupījumu  82,22 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu  39,65 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veic Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība WS”, būvkomersanta reģ.Nr. 7296-R

Meža iela 11

2019.gada 21.augustā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” parakstīts līgums par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 356026,15 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 11, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiek veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa, jumta starpstāva pārseguma siltināšana, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu rekonstrukcija, pagraba logu maiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos, zibensaizsardzības ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas EUR 712052,31 (t.sk. būvdarbi 708087,13 būvuzraudzība 3965,18).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 60,8 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 31,14 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veic Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība WS”, būvkomersanta reģ.Nr. 7296-R

Lauku iela 4

2019.gada 8.augustā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” parakstīts līgums par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 133 999,72 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauku ielā 4, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, jaunu ieejas jumtiņu izbūve, pagraba logu maiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos, zibensaizsardzības ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas EUR 267 999,45 (t.sk. būvdarbi 266 507,01 būvuzraudzība 1 492,44).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 84,13 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 30,104 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA „Balti Construction”, sertifikāta Nr. 11747.

Valguma iela 2

2017.gada 6.jūlijā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” parakstīts līgums par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 80 700,30 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valguma ielā 2, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma līmēšana, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu pārbūve, pagraba logu bedru atjaunošana, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos, zibensaizsardzības ierīkošana un lodžiju nožogojumu nomaiņa. Kopējās projekta izmaksas EUR 161 400,60 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 104,85kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 20,522 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība WS”, būvkom.reģ.Nr. 7296-R.