PROJEKTI

Lauku iela 4

2019.gada 8.augustā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” parakstīts līgums par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 133 999,72 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauku ielā 4, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, jaunu ieejas jumtiņu izbūve, pagraba logu maiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos, zibensaizsardzības ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas EUR 267 999,45 (t.sk. būvdarbi 266507,01 būvuzraudzība 1492,44).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 84,13 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 30,104 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA „Balti Construction”, sertifikāta Nr. 11747.

Valguma iela 2

2017.gada 6.jūlijā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” parakstīts līgums par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 80 700,30 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valguma ielā 2, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma līmēšana, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu pārbūve, pagraba logu bedru atjaunošana, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos, zibensaizsardzības ierīkošana un lodžiju nožogojumu nomaiņa. Kopējās projekta izmaksas EUR 161 400,60 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 104,85kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 20,522 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība WS”, būvkom.reģ.Nr. 7296-R.