PROJEKTI

Kaleju 14 pirms un pec

Kaleju 14 pirms un pec``

Kalēju iela 14

Ar AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” atbalstu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu īstenots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalēju ielā 14, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekts. 

Līdzfinansējuma apmērs: ēkai Kalēju ielā 14 k-1 EUR 135 246,25; ēkai Kalēju ielā 14 k-2 EUR 54 854,33; kopā EUR 190 100,58.

Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu,  pagraba un bēniņu stāva pārseguma siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu pārbūve, lodžiju nožogojumu remonts, mājas apmales izbūve, apkures cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos. Kopējās projekta izmaksas: ēkai Kalēju ielā 14 k-1 EUR 270 492,50; ēkai Kalēju ielā 14 k-2 EUR 117 898,66; kopā EUR 388 391,16 (t.sk. būvdarbi EUR 385 926,73; būvuzraudzība EUR 2464,43). 

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veica Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība WS”, būvkomersanta reģ.Nr. 7296-R

Veikto energoefektivitātes pasākumu īstenošana nodrošinās:

Kalēju ielā 14, korpuss 1 

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 78,86 kWh/m² gadā
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 20,82 kg CO2/ m² gadā

Kalēju ielā 14, korpuss 2 

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 72,97 kWh/m² gadā
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 19,26 kg CO2/ ekv.T gadā

Meza 11 pirms pec`

Meža iela 11

Ar AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” atbalstu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu īstenots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 11, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekts. Līdzfinansējuma apmērs: 356026,15 EUR.

Projekta ietvaros veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa, jumta starpstāva pārseguma siltināšana, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu rekonstrukcija, pagraba logu maiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos. Kopējās projekta izmaksas EUR 712052,30 (t.sk. būvdarbi EUR 708087,12; būvuzraudzība EUR 3965,18).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 66,42 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 17,53 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veic Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība WS”, būvkomersanta reģ.Nr. 7296-R

Lauku 4`

Lauku iela 4

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu un AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” atbalstu īstenots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lauku ielā 4, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekts.

Līdzfinansējuma apmērs EUR 133 999,72.

Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, jaunu ieejas jumtiņu izbūve, pagraba logu maiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos. Kopējās projekta izmaksas EUR 267 999,45 (t.sk. būvdarbi EUR 266 507,01, būvuzraudzība EUR 1 492,44).

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veica SIA „Balti Construction”, reģ.Nr.40103810894, sertifikāta Nr. 11747.

Veikto energoefektivitātes pasākumu īstenošana nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 84,13 kWh/m² gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 15,155 CO2 ekv.T./gadā

Valguma iela 2

2017.gada 6.jūlijā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” parakstīts līgums par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 80 700,30 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valguma ielā 2, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma līmēšana, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu pārbūve, pagraba logu bedru atjaunošana, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana ar izolācijas čaulām, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos, zibensaizsardzības ierīkošana un lodžiju nožogojumu nomaiņa. Kopējās projekta izmaksas EUR 161 400,60 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 104,85kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 20,522 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veica Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība WS”, būvkom.reģ.Nr. 7296-R.