PAGALMU LABIEKĀRTOŠANAS IECERES

„Autostāvvietu būvniecība pie daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Lauku ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā”,

Ieceres dokuments: GP_Lauku iela 4_pagalma labiekārtošanas iecere_15.06.2023


„Autostāvvietu būvniecība pie daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Ed.Veidenbauma ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā”,

Ieceres dokuments: Ed.Veidenbauma iela 1_pagalma labiekārtošana_15.03.2024 

Projekts: Ed-Veidenbauma-iela-1-Autostavvietu-buvnieciba_Projekts


„Teritorijas labiekārtošana pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā”, 

Ieceres dokuments: GP_Celtnieku_4_Tukums_teritorijas_labiekartosana


„Teritorijas labiekārtošana un lietus kanalizācijas izbūve pie dzīvojamās mājas Lauku ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā”, 

Ieceres dokuments: Lauku_iela_2_pagalma_labiekārtosana_un_lietus_kanalizacijas_izbuve

Projekts: Lauku_iela_2_teritorijas_labiekartosana_Projekts


„Iekšpagalma labiekārtošana dzīvojamām ēkām Kurzemes ielā 20 un Kurzemes ielā 22, Tukumā, Tukuma novadā”, 

Ieceres dokuments: GP_Kurzemes_ielā_20_un_Kurzemes_ielā_22_Iekšpagalma_labiekārtošana