IEPIRKUMI

„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 504 0027.

1. Nolikums: 

2. Pielikumi: 

   Būvdarbu apjomi: Meža iela 23 BUVAPJOMI

3. Projekts: Meža iela 23 projekts

 


Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 25, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0211.

1. Nolikums: 

2. Pielikumi: 

   Būvdarbu apjomi: Meža iela 25 BUVAPJOMI

3. Projekts: Meža iela 25 projekts


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pasta ielā 21, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0747.

  1. 1. Nolikums: Pasta_iela_21_Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Pasta_iela_21_Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu apjomi Pasta_iela_21_Tukums_buvapjomi

3. Projekts: Projekts_Pasta_iela_21


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0353. 

  1. 1. Nolikums: Meža_iela_11_Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Meža_iela_11_Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu apjomi Meža_iela_11_būvdarbu_apjomi

3. Projekts: Meza_iela_11_projekts


„Energoefektivitātespaaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lauku ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0741.

  1. 1. Nolikums: Lauku iela 4 Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Lauku_iela_4_Tehniskā_specifikācija_Pielikums_Nr.2

  2.2. Būvdarbu apjomi Lauku_iela_4_būvdarbu_apjomi

3. Projekts: Lauku_iela_4_projekts


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Kalēju ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā energoefektivitātes paaugstināšana”, Kadastra Nr. 9001 004 0409001 un 9001 004 0774001.

  1. 1. Nolikums: Kalēju iela 14 Nolikums

2. Pielikumi: 

  2.1. Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu_apjomi_Kalēju_iela_14_k-1

  2.3. Būvdarbu_apjomi_Kalēju_iela_14_k-2

3. Projekts: 

  3.1. (Projekts Kalēju iela 14 k-1) 

  3.2. (Projekts Kalēju iela 14 k-2)


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Valguma ielā 2, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšana (renovācija) ” Kadastra Nr. 9001 504 0030

1. Nolikums

2. Darba apjomi

3. Projekts, (Rasējumi)

4. Inventarizācijas lieta

5. Energosertifikāts

6. Logu_specifikacija

Informācija par uzvarētāju: Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 128729,42 EUR

 


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana (renovācija) Spartaka ielā 16a, Tukums,” Kadastra Nr. 9001 001 0366

1. Nolikums

2. Darba apjomi (Pielikums Nr.9) 

3. Projekts (Rasējumi) (Pielikums Nr.6) 

4. Inventarizācijas lieta

5. Energoaudita pārskats

Sākotnējo piedāvājumu iesniedza : Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Informācija par uzvarētāju: Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 164198,38 EUR