IEPIRKUMI

„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 504 0027.

1. Nolikums: Meža iela 23 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gadsMeža iela 23 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gads

2. Pielikumi: Meža iela 23 Ēkas fasādes apliecinājuma karte ARMeža iela 23 Apliecinājuma karte AVK

2.1. Būvdarbu apjomi: Meža iela 23 BUVAPJOMI

2.2. Tehniskā specifikācija: Meža iela 23 Tehniskā specifikācija Pielikums Nr.2

3. Projekts: Meža iela 23 projekts

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 340565,00 EUR


Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 25, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0211.

1. Nolikums: Meža iela 25 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gads PDF ; Meža iela 25 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gads;

2. Pielikumi: Meža iela 25 Apliecinājuma karte fasādei AR (skanēta) ; Meža iela 25 Apliecinājuma karte inženierbūvēm AVK (skanēta);

2.1. Būvdarbu apjomi: Meža_iela_25 buvapjomi 2020.gads

2.2. Tehniskā specifikācija Meža iela 25 Tehniskā specifikācija

3. Projekts: Meža iela 25 projekts

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 181861,41 EUR

Saņemts SIA "PRO DEV", reģistrācijas numurs 40003776456, atteikums no projekta realizācijas.


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pasta ielā 21, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0747.

  1. 1. Nolikums: Pasta_iela_21_Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Pasta_iela_21_Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu apjomi Pasta_iela_21_Tukums_buvapjomi

3. Projekts: Projekts_Pasta_iela_21

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 454406,70 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions", reģ. Nr.402031116238, cena bez PVN 2744,68 EUR


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0353001. 

  1. 1. Nolikums: Meža_iela_11_Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Meža_iela_11_Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu apjomi Meža_iela_11_būvdarbu_apjomi

3. Projekts: Meza_iela_11_projekts

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 585195,97 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions"reģ. Nr.402031116238, cena bez PVN 3477,01 EUR 


„Energoefektivitātespaaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lauku ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0741.

  1. 1. Nolikums: Lauku iela 4 Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Lauku_iela_4_Tehniskā_specifikācija_Pielikums_Nr.2

  2.2. Būvdarbu apjomi Lauku_iela_4_būvdarbu_apjomi

3. Projekts: Lauku_iela_4_projekts

Informācija par uzvarētāju: SIA "Balti Constrtuction", vienotais reģistrācijas numurs 40103810894, Kr. Valdemāra iela 3A, Talsi, LV-3201.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 220253,73 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions", reģ. Nr.402031116238, cena bez PVN 1433,42 EUR 


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Kalēju ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā energoefektivitātes paaugstināšana”, Kadastra Nr. 9001 004 0409001 un 9001 004 0774001.

  1. 1. Nolikums: Kalēju iela 14 Nolikums

2. Pielikumi: 

  2.1. Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu_apjomi_Kalēju_iela_14_k-1

  2.3. Būvdarbu_apjomi_Kalēju_iela_14_k-2

3. Projekts: 

  3.1. (Projekts Kalēju iela 14 k-1) 

  3.2. (Projekts Kalēju iela 14 k-2)

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 318947,71 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions", reģ. Nr.402031116238, cena bez PVN 1986,11 EUR 


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Valguma ielā 2, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšana (renovācija) ” Kadastra Nr. 9001 504 0030

1. Nolikums

2. Darba apjomi

3. Projekts, (Rasējumi)

4. Inventarizācijas lieta

5. Energosertifikāts

6. Logu_specifikacija

Informācija par uzvarētāju: Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 128729,42 EUR

 


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana (renovācija) Spartaka ielā 16a, Tukums,” Kadastra Nr. 9001 001 0366

1. Nolikums

2. Darba apjomi (Pielikums Nr.9) 

3. Projekts (Rasējumi) (Pielikums Nr.6) 

4. Inventarizācijas lieta

5. Energoaudita pārskats

Sākotnējo piedāvājumu iesniedza : Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Informācija par uzvarētāju: Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 164198,38 EUR