IEPIRKUMI


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Smārdes iela 2C, Tukums, Tukuma novads”, Kadastra Nr. 9001 006 0020 001. 

1.Nolikums Smārdes iela 2c Nolikums būvdarbi 2024.gads

2.Tehniskā specifikācija Smārdes iela 2c Tehniskā specifikācija Pielikums Nr.2

3.Projekts:

3.1. Arhitektūras daļa Smārdes iela 2c Arhitektūra

3.2. Vispārīgā daļa Smārdes iela 2c vispārīgā daļa

3.3. Darbu organizācijas projekts Smārdes iela 2c DOP 

3.4. AVK projekts Smardes_iela_2C_AVK

4.Vizuālās/ tehniskās apsekošanas atzinums Smārdes iela 2c Vizualās/Tehniskās apsekošanas atzinums

5.Ēkas energosertifikāts Smārdes iela 2c Ēkas pagaidu energosertifikāts

6.Ēkas energoaudits Smārdes iela 2c Energoaudits 

7.Būvdarbu apjomi Smārdes iela 2c_Būvdarbu apjomi

8.Inventarizācijas lieta Smārdes iela 2c Inventarizācijas lieta , Smārdes iela 2c Inventarizācijas lieta-0001

Informācija par uzvarētāju: SIA "Build-Invest Latvia", reģistrācijas numurs 40203022801, Brīvības gatve 316-1, Rīga, LV-1006.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena (bez PVN) 183416,66 EUR; PVN 38517,50 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions", reģ. Nr. 40203116238, cena (bez PVN) 2990,00 EUR; PVN 627,90 EUR


Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Kurzemes ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0352 001.

 1. 1. Nolikums: 

2. Tehniskā specifikācija:

3. Projekts:

  3.1. Arhitektūras daļa Arhitekturas-dala-Kurzemes-iela-3

  3.2. Vispārīgā daļa Vispariga-dala-Kurzemes-iela-3

  3.3. AVK projekts AVK-Kurzemes-iela-3

  3.4. Darbu organizācijas projekts DOP-skaidrojosais-apraksts-shema-Kurzemes-iela-3

4. Tehniskās apsekošanas atzinums TAA_Kurzemes-iela-3-Tukums

5. Ēkas energosertifikāts Energosertifikats-Kurzemes-iela-3

6. Būvdarbu apjomi Kurzemes-iela-3_buvniecibas-apjomi-05.04.2024.

7. Inventarizācijas lieta Inventarizacijas-lieta-kurzemes-iela-3


Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Baložu ielā 9, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0371 001.

 1. 1. Nolikums: 

2. Tehniskā specifikācija

3. Projekts:

  3.1. Arhitektūras daļa Balozu-iela-9_Arhitektura

  3.2. Vispārīgā daļa Balozu-iela-9_Vispariga-dala

  3.3. AVK projekts Balozu-iela-9_AVK

  3.4. Darbu organizācijas projekts Balozu-iela-9-DOP

4. Tehniskās apsekošanas atzinums: Balozu-iela-9_Tehniskas-apsekosanas-atzinums

5. Ēkas energosertifikāts Balozu-iela-9_Energosertifikats

7. Būvdarbu apjomi Balozu-iela-9_buvniecibas-apjomi_15.03.2024.

8. Inventarizācijas lieta Balozu-iela-9-Inventarizacijas-lieta


Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Meža ielā 10, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0204 001.

 1. 1. Nolikums: 

2. Tehniskā specifikācija:

3. Projekts:

  3.1. Arhitektūras daļa Meza-iela-10_AR

  3.2. Vispārīgā daļa Meza-iela-10_Vispariga_dala

  3.3. UK sistēmas pārbūve Meza-iela-10_UK

  3.4. AVK projekts Meza-iela-10_AVK

  3.5. Darbu organizācijas projekts Meza-iela-10_DOP

4. Tehniskās apsekošanas atzinums Meza-iela-10_TAA

5. Ēkas energosertifikāts  Meza-iela_10_Energosertifikats

6. Būvdarbu apjomi Meza-iela-10_apjomi_03.06.2024

7. Inventarizācijas lieta Meza-iela-10_Inventarizācijas lieta


Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Smilšu ielā 38, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 001 0105 001.

 1. 1. Nolikums: 

2. Tehniskā specifikācija:

3. Projekts:

  3.1. Arhitektūras daļa Smilsu-iela-38_Arhitektura

  3.2. Vispārīgā daļa Smilsu-iela-38_Vispariga-dala

  3.3. AVK projekts Smilsu-iela-38_AVK

  3.4. Darbu organizācijas projekts Smilsu-iela-38_DOP-skaidrojosais-apraksts

4. Tehniskās apsekošanas atzinums Smilsu-iela-38_TAA

5. Ēkas energosertifikāts Smilsu-iela-38_Energosertifikats

6. Būvdarbu apjomi Smilsu-iela-38_apjomi_14.05.2024

7. Inventarizācijas lieta Smilsu-iela-38_Inventarizacijas_lieta


Autostāvvietu būvniecība pie dzīvojamā mājas Ed. Veidenbauma ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā”, būves klasifikācija 21120101 

 1. Projekts: Ed-Veidenbauma-iela-1-Autostavvietu-buvnieciba_Projekts

„Teritorijas labiekārtošana un lietus ūdens kanalizācijas izbūve pie dzīvojamās mājas Lauku ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā”, būves klasifikācija 21120101, 222301 

 1. Projekts: Lauku_iela_2_teritorijas_labiekartosana_Projekts

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums, Kurzemes iela 6”, Kadastra Nr. 9001 001 0393 001.

1.Nolikums Kurzeme 6 Nolikums buvdarbi ALTUM 2022.gads  

2.Tehniskā specifikācija Kurzemes iela 6 Tehniskā specifikācija 

3.Projekts:

  3.1. Arhitektūras daļa Kurzemes iela 6 Arhitektūra

  3.2. Apkure Kurzemes iela 6 Apkure 

  3.3. Darbu organizācijas projekts Kurzemes iela 6 DOP

4.Apliecinājuma karte Kurzemes iela 6 Apliecinājuma karte fasādei ; Kurzemes iela 6 Apliecinājuma karte inženierbūves

5.Tehniskās apsekošanas atzinums Kurzemes iela 6 TAA

6.Energosertifikāts Kurzemes iela 9 Energosertifikāts

7.Būvdarbu apjomi Kurzemes iela 6 BUVNIECĪBAS APJOMI.pdf ; Kurzemes iela 6 BUVNIECĪBAS APJOMI.xlsx 

8.Inventarizācijas lieta Kurzemes iela 6 Inventarizācijas lieta

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", Reģ. Nr. 40103814311, juridiskā adrese: Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 561001,95 EUR

Iepirkums pārtraukts, jo dzīvokļu īpašnieku lēmums par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju nav pieņemts.


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums, Smārdes iela 1”, Kadastra Nr. 9001 006 0028 001. 

1.Nolikums Smārdes iela 1 Nolikums būvdarbi ALTUM 2022.gads

2.Tehniskā specifikācija Smārdes iela 1 Tehniskā specifikācija Pielikums Nr.2

3.Projekts:

3.1. Arhitektūras daļa Smārdes iela 1 Arhitektūra Smardes 1 renovacijas projekts_Arhitektura_turpinajums

3.2. Apkure Smārdes iela 1 Apkure .

3.3. Darbu organizācijas projekts Smārdes iela 1 DOP 

4.Apliecinājuma karte Smārdes iela 1 Apliecinājuma karte 

5.Tehniskās apsekošanas atzinums Smārdes iela 1 TAA 

6.Energosertifikāts Smārdes iela 1 Energosertifikāts 

7.Būvdarbu apjomi Smārdes iela 1 Būvniecības apjomi.pdf ; Smārdes iela 1 Būvniecības apjomi.xlsx 

8.Inventarizācijas lieta Smārdes iela 1 Inventarizacijas lieta

Informācija par uzvarētāju: SIA "AJ Celtnieks", Reģ. Nr. 43603042088, juridiskā adrese: Paceplīšu iela 2, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas novads, LV-3001.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 429702,10 EUR

Iepirkums pārtraukts, jo dzīvokļu īpašnieku lēmums par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju nav pieņemts.


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums, Smilšu iela 42, k-1 un k-2”, Kadastra Nr. 9001 001 0103 001 un 9001 001 0103 002.

1. Nolikums Smilsu 42 Nolikums buvdarbi ALTUM 2022.gads

2. Tehniskā specifikācija Smilšu iela 42, k-1 Tehniskā specifikācija Pielikums Nr.2 ; Smilšu iela 42, k-2 Tehniskā specifikācija Pielikums Nr.2

3. Projekts: 

  3.1. Arhitektūras daļa Smilšu iela 42 k-1,k-2 Arhitektūra

  3.2. Apkures Smilšu iela 42, k-1 Smilšu iela 42 k-1 Apkure 

  3.3. Apkures Smilšu iela 42, k-2 Smilšu iela 42 k-2 Apkure

  3.4. Darbu organizācijas projekts Smilšu iela 42 k-1,k-2 DOP

4. Apliecinājuma karte Smilšu iela 42 k-1,k-2 Apliecinājuma karte fasādeiSmilšu iela 42 k-1,k-2 Apliecinājuma karte inženierbūves

5. Tehniskās apsekošanas atzinums Smilšu iela 42 k-1,k-2 TAA

6. Energosertifikāts Smilšu iela 42 k-1 Energosertifikāts ; Smilšu iela 42 k-2 Energosertifikāts

7. Būvdarbu apjomi:

  7.1. Būvdarbu apjomi Smilšu iela 42 k-1 Smilšu iela 42 k-1_BUVNIECĪBAS APJOMI.pdf ; Smilšu iela 42 k-1_BUVNIECĪBAS APJOMI.xlsx

  7.2. Būbdarbu apjomi Smilšu iela 42 k-2 Smilšu iela 42 k-2_BUVNIECĪBAS APJOMI.pdf ; Smilšu iela 42 k-2_BUVNIECĪBAS APJOMI.xlsx

8. Inventarizācijas lieta Smilšu iela 42 Inventarizācijas lieta

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", Reģ. Nr. 40103814311, juridiskā adrese: Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 1 467628,88 EUR

Iepirkums pārtraukts, jo dzīvokļu īpašnieku lēmums par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju nav pieņemts.


„Autostāvvietu būvniecība pie daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Meža ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā”, būves klasifikācija 21120101 

 1. Projekts: Meza iela_11_Projekts_Autostavvietu buvnieciba_2021

„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 504 0027.

1. Nolikums: Meža iela 23 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gadsMeža iela 23 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gads

2. Pielikumi: Meža iela 23 Ēkas fasādes apliecinājuma karte ARMeža iela 23 Apliecinājuma karte AVK

2.1. Būvdarbu apjomi: Meža iela 23 BUVAPJOMI

2.2. Tehniskā specifikācija: Meža iela 23 Tehniskā specifikācija Pielikums Nr.2

3. Projekts: Meža iela 23 projekts

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 340565,00 EUR

Iepirkums pārtraukts, jo dzīvokļu īpašnieku lēmums par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju nav pieņemts.


Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 25, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0211.

1. Nolikums: Meža iela 25 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gads PDF ; Meža iela 25 Nolikums būvdarbi ALTUM 2020.gads;

2. Pielikumi: Meža iela 25 Apliecinājuma karte fasādei AR (skanēta) ; Meža iela 25 Apliecinājuma karte inženierbūvēm AVK (skanēta);

2.1. Būvdarbu apjomi: Meža_iela_25 buvapjomi 2020.gads

2.2. Tehniskā specifikācija Meža iela 25 Tehniskā specifikācija

3. Projekts: Meža iela 25 projekts

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 181861,41 EUR

Saņemts SIA "PRO DEV", reģistrācijas numurs 40003776456, atteikums no projekta realizācijas.

Iepirkums pārtraukts, jo dzīvokļu īpašnieku lēmums par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju nav pieņemts.


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pasta ielā 21, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0747.

 1. 1. Nolikums: Pasta_iela_21_Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Pasta_iela_21_Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu apjomi Pasta_iela_21_Tukums_buvapjomi

3. Projekts: Projekts_Pasta_iela_21

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 454406,70 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions", reģ. Nr.402031116238, cena bez PVN 2744,68 EUR


„Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0353001. Projekts realizēts laikā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada oktobrim, objekts nodots ekspluatācijā.

 1. 1. Nolikums: Meža_iela_11_Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Meža_iela_11_Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu apjomi Meža_iela_11_būvdarbu_apjomi

3. Projekts: Meza_iela_11_projekts

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 585195,97 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions"reģ. Nr. 40203116238, cena bez PVN 3477,01 EUR 


„Energoefektivitātespaaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lauku ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā”, Kadastra Nr. 9001 004 0741. Projekts realizēts laikā no 2019.gada augusta līdz 2020.gada jūnijam, objekts nodots ekspluatācijā 

 1. 1. Nolikums: Lauku iela 4 Nolikums

2. Pielikumi:

  2.1. Tehniskā specifikācija Lauku_iela_4_Tehniskā_specifikācija_Pielikums_Nr.2

  2.2. Būvdarbu apjomi Lauku_iela_4_būvdarbu_apjomi

3. Projekts: Lauku_iela_4_projekts

Informācija par uzvarētāju: SIA "Balti Constrtuction", vienotais reģistrācijas numurs 40103810894, Kr. Valdemāra iela 3A, Talsi, LV-3201.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 220253,73 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions", reģ. Nr.402031116238, cena bez PVN 1433,42 EUR 


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Kalēju ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā energoefektivitātes paaugstināšana”, Kadastra Nr. 9001 004 0409001 un 9001 004 0774001. Projekts realizēts laikā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada jūlijam, objekts nodots ekspluatācijā

 1. 1. Nolikums: Kalēju iela 14 Nolikums

2. Pielikumi: 

  2.1. Tehniskā_specifikācija

  2.2. Būvdarbu_apjomi_Kalēju_iela_14_k-1

  2.3. Būvdarbu_apjomi_Kalēju_iela_14_k-2

3. Projekts: 

  3.1. (Projekts Kalēju iela 14 k-1) 

  3.2. (Projekts Kalēju iela 14 k-2)

Informācija par uzvarētāju: Pilnsabiedrība "Piegādātu apvienība WS", vienotais reģistrācijas numurs 40103814311, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 318947,71 EUR

Būvuzraudzība: SIA "3D Solutions", reģ. Nr.402031116238, cena bez PVN 1986,11 EUR 


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Valguma ielā 2, Tukumā energoefektivitātes paaugstināšana (renovācija) ” Kadastra Nr. 9001 504 0030. Projekts realizēts 2017.gadā, objekts nodots ekspluatācijā 

1. Nolikums

2. Darba apjomi

3. Projekts, (Rasējumi)

4. Inventarizācijas lieta

5. Energosertifikāts

6. Logu_specifikacija

Informācija par uzvarētāju: Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 128729,42 EUR

 


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošana (renovācija) Spartaka ielā 16a, Tukums,” Kadastra Nr. 9001 001 0366. Projekts realizēts 2014.gadā, objekts nodots ekspluatācijā

1. Nolikums

2. Darba apjomi (Pielikums Nr.9) 

3. Projekts (Rasējumi) (Pielikums Nr.6) 

4. Inventarizācijas lieta

5. Energoaudita pārskats

Sākotnējo piedāvājumu iesniedza : Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Informācija par uzvarētāju: Piegādātu apvienība "WS", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV52103047781, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401.

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN: 164198,38 EUR